Izrāde ir godīga un cilvēcīga. Četrus Bļitkas večus – arī režisoru Dž. Dž. Džilindžeru un scenogrāfu Vari Siliņu, kurš radījis autentisku vidi pamestā kinoteātrī, – vieno paaudze ar tās meklējumiem un humora izjūta. Tas nav maz. Henrieta Verhoustinska / Kultūras Diena

Lomas sadalītas tā, ka pēc temperamenta pieguļ aktieriem kā speciāli šūts uzvalks, un var redzēt - katrs savā jūtas ļoti labi. Un tā arī spēlē. Garšīgi.
Līvija Dūmiņa / Neatkarīgā Rīta Avīze / Bļitka

"Bļitka" - tas ir dzīvs un sasildošs teātra prieks abās pusēs rampai.

Līga Ulberte / Kroders.lv

Goda teātra gadījumā „jaundzimušais” neatkarīgais teātris skatītāju (patīkami) pārsteidz ar klasisku, tīru, precīzu iestudējumu „Žurka”.
Kitija Balcare, kroders.lv

Bļitkas veiksmes formula ir divu ļoti labu aktieru iesaistīšana projektā, kas viņiem abiem patīk. Un forši – lietosim tieši šo vārdu – darbojas abi aktieri. Saturīga izklaide, viens īsts veču gabals. Atis Rozentāls / Kultūras Diena

                      

Ar prieku paziņojam, ka esam uzsākuši liela un nozīmīga projekta, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, realizēšanu - "MAZAIS CILVĒKS - LIELĀ PASAULE. TEĀTRA MĀKSLA KĀ PSIHOSOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS IESPĒJA!

Projektu īsteno: Biedrība „Goda teātris” sadarbībā ar Liepājas speciālo internātpamatskolu.

Projekta konkursa programma: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „NVO projektu programma” sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF).

Projektā iesaistītās personas: aktieris Kaspars Gods, mākslinieks Varis Siliņš, psihosociālā atbalsta speciāliste Evija Siliņa, aktivitāšu koordinatore Ingrīda Jēče. Projekta vadītāja Zanda Borga.

Projekta mērķis:
Īstenot inovatīvu pasākumu Liepājā, kas veicinātu jauniešu ar īpašām vajadzībām psihosociālo rehabilitāciju, uzlabotu viņu radošumu, saskarsmes prasmes un veicinātu produktīva brīvā laika pavadīšanu.

Projekta mērķa grupa:
• 20 jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem;
• 30 šo jauniešu tuvinieki (vecāki vai atbalsta personas).

Projekta realizēšanas laiks un vieta: no 2013. gada 1. septembra līdz 2014. gada 31. jūlijam, Liepājā.

Piešķirtā finansējuma apjoms: 13 643,34 lati jeb 89,5 % no visam projektam nepieciešamā finansējuma. Kopējās projekta izmaksas: 15 243, 34 lati.

Projekta aktivitātes:
1.Projekta vadība
2.Mērķa grupas atlase
3.Apmācību un darbības metodikas izstrāde
4.Radošās nodarbības
5.Izbraukuma izrāžu sesija
6.Psiholoģiskā atbalsta pasākumi mērķagrupai
7.Atbalsta pasākumi mērķa grupas tuviniekiem
8.Publicitāte

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija!

Šeit varēsiet atrast arī informāciju un fotogrāfijas par projekta gaitu. Sekojiet līdzi informācijai.

Ar mums varat sazināties arī elektroniski: godateatris@gmail.com un sekot līdzi Tviterī @MazaisCilveeks

Par mums raksta:
Bērni ar īpašām vajadzībām radīs savu izrādi
Goda teātris kopā ar bēnriem iestudēs izrādi


***
We are very happy to announce that we have started a big and important project which is financed by Iceland, Lichtenstein and Norway – “Little Man – Big World. The Art of Theater as a Possibility of the Psychosocial Integration!”

Lead partner:NGO „Goda teātris”, Project partner: Liepaja Special Boarding School

Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2009-2014; Program:NGO Project Measure (2009-2014)

Persons working in this project:actor Kaspars Gods, artists Varis Siliņš, Specialist in psychological support Evija Siliņa, activity coordinator Ingrīda Jēče and the project manager Zanda Borga

The aim of the project: to realize innovative measure in Liepāja in order to promote psychosocial rehabilitation and integration, improve creativity and communication skills of youngsters with disabilities.

Target group:
•    20 youngsters with intellectual disabilities;
•    30 parents and support persons of youngsters with intellectual disabilities.
Time and place:From 1.st of September 2013 until 31.st of July 2014; Liepāja.

Total eligible costs (Programme co-financing and Project Promoter’s contribution):15 243.34 LVL / 21 689.32 EUR
Programme co-financing (EEA Grants – 95%): 12 961.17 LVL / 18 442.08 EUR
Programme co-financing (State budget – 5%): 682.17 LVL / 970.64 EUR

Project activities:
1.Project management
2.Selection of target group
3.Development of training methods and action plan
4.Creative activities
5.Performance sessions
6. Psychological support measures for the target group
7.Support measures for target group relatives
8.Publicity

If you want to contact us you can send us the e-mail: godateatris@gmail.com

Cik esat gatavs maksāt par teātra izrādes biļeti?

no 1-5 eiro
no 5-10 eiro
no 10-15 eiro